Om oss

När vi 1988 startade vår verksamhet, handlade det om Ulf Nilsson – företagets grundare – och en ensam grävmaskin. Idag opererar vi med drygt 30 entreprenadmaskiner och våra medarbetare har tillsammans över 200 års erfarenhet av gräv- och entreprenadarbeten!

Stabilt företag

På Markentreprenader i Östersund har vi ”grävt oss en stabil grund” i vårt marknadsområde. Vi har arbetat upp goda kontakter med andra bransch kollegor och pålitliga underentreprenörer. Vi har  goda kontakter med beställare, myndigheter och andra instanser i regionen. 

Våra medarbetare

Även om man har en högklassig maskinpark, är det trots allt personerna i maskinerna som åstadkommer slutresultatet. På Markentreprenader lägger vi därför stor vikt vid att anställa  medarbetare med rätt kompetens, bra erfarenhet men framförallt med rätt engagemang och driv. 

Vår personal är vår viktigaste resurs. Det försöker vi visa genom att erbjuda mycket bra anställningsvillkor, vi har en platt och öppen organisation, vi har positiv och prestigelös kommunikation inom företaget samt vi efterfrågar och lyssnar på förslag från våra anställda.

En annan viktig faktor är att fortlöpande höja kompetensen genom olika former av vidareutbildningar. I genomsnitt lägger varje medarbetare minst två dagar om året på utbildning, i vissa fall betydligt mer. Det handlar till största delen om utbildning i ny teknik och nya bestämmelser, till exempel:

 • Arbete på väg
 • Transport av farligt gods, ADR
 • YKB
 • GPS-styrning av maskiner
 • Sjukvårdsutbildning
 • Anläggnings- eller entreprenad juridik

För att kunna arbeta på och vid järnvägsspår har vi specialistkompetenser som elsäkerhetsansvariga, TSM-utbildade och även – för arbete på väg – ett antal som är utmärkningsansvariga.

Att kunna ge våra medarbetare hög kompetens och rätt behörighet ser vi som en ren investering i företaget.

Serviceanläggning

 

Basen för verksamheten finns i Valne utanför Östersund, där vi har vårt kontor och verkstad. Vår service verkstad är över 500 kvadratmeter, det är en välutrustad serviceanläggning, där vi sköter service och reparationer av våra maskiner.

På vår verkstad har vi även en tvättanläggning med olje-avskiljare för maskintvättning.

Miljöfarligt avfall som oljor, filter, trasor, batterier mm sorteras och tas om hand av certifierad renhållning. 

Snabba fakta

 • VD: Bengt Olofsson
 • Projekt och kalkyler: Pär Nilsson
 • Platschefer: Thomas Nilsson, Anders Nykvist
 • Arbetsledare: Ulf Renström, L-G Vedin
 • Administration: Bengt Olofsson
 •