Det bästa valet för din markentreprenad

Vi utför alla förekommande moment inom markentreprenad området. Allt från nyproduktioner till reparationer och underhåll.

Vårt arbetsområde sträcker sig i huvudsak över Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län. Det motsvarar ungefär 30% av Sveriges yta.

Basen för vår verksamhet finns i Valne, cirka 3 mil Väster om Östersund. Här har vi både kontor, serviceverkstad och förråd.

Vi har en lång rad av omfattande och avancerade projekt som vi utfört till rätt kvalitet och med bra resultat för våra beställare. 

arrow-down-animated

Tjänster

Vi har bred kompetens och många års erfarenhet inom markentreprenad och kan garantera en hög kvalitet på vårt arbete.

Rännberg

Väg

För Sverige har vårt vägsystem en avgörande betydelse för både resande och transport. Såväl näringsliv som privatpersoner är beroende av goda kommunikationer året runt.

Vi har en omfattande kompetens inom vägbyggnation och arbetar med allt från skogsbilvägar till de riktigt stora projekten med våra stora Europavägar.

 

Bro

Järnväg

Transportbehovet längs landets järnväg ökar kraftigt.

Både persontransporter för både arbete och turism och godstransporter kopplade till industrin ökar för varje år. Efterfrågan är större än vad dagens järnvägssystem klarar att leverera. Dagens järnvägssystem har brister både avseende kapacitet och standard.

Markarbeten efter järnväg är vår specialitet. Med rätt kompetens och behörighet hos vår personal tillsammans med  specialutrustade maskiner och den senaste tekniken kan vi utföra de flesta typer av spårnära mark- och anläggningsarbeten.  

Borga

Vattenkraft

Sveriges energiförsörjning är beroende av en väl fungerande vattenkraft.

Bara inom vårt verksamhetsområde finns drygt 800 dammar och avstängningsanordningar för att reglera vatten samt cirka 20 mil dammkonstruktioner med erosionsskydd. Dessa anläggningar kräver ett kontinuerligt underhåll för att kunna vidmakthålla både funktion och säkerhet.

Vi har specialkompetens när det gäller att genomföra förstärkningsåtgärder på erosionsskydd eller reparera och underhålla dammar och utskov.

Uppdrag i Storrun

Vindkraft

Vindkraftanläggningar kräver oftast ett omfattande arbete med tillfartsvägar, etableringsytor, stationsplaner, kabelarbeten samt fundaments arbeten.

Vi har under årens lopp varit delaktiga i utbyggnaden av ett flertal vindparker inom vår region. Detta har gett oss en god erfarenhet och ett gott kunnande. 

 

Maskiner

Vi  har idag en modern och effektiv maskinpark, där samtliga maskiner har högsta miljöklassning.

På Markentreprenader eftersträvar vi att hålla oss med en modern maskinpark. Genom att ha nya moderna maskiner har vi få driftstopp i produktionen, vi minimerar bränsleförbrukning samt håller kostnader för reparationer och service till ett minimum.

Förutom högsta miljöklassning har flertalet av våra gräv- och schaktmaskiner också den senaste tekniken inom GPS- och maskinstyrning, en satsning som både ökar tidseffektiviteten och minskar kostnaderna.

Flera av våra maskiner är utrustade med rälshjul samt höjdspärrar och är godkända för arbeten längs järnvägen.

Genom att vi själva kan hantera service och reparationer kan vi enkelt förebygga allvarligare maskinfel och hålla tillgängligheten mycket hög. Under de lite lugnare vintermånaderna får samtliga maskiner en grundlig översyn på vår serviceanläggning.

Band- och hjulgrävmaskiner

Grävlastare

Bandschaktare

Lastbilar

Dumprar

Vältar

Läs vår broschyr här

Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitets- och miljöarbete är en ständigt pågående process, där både vi själva och myndigheter fortlöpande höjer ribban. Men det handlar inte om självändamål, utan i längden vinner både vi, våra kunder och miljön på utvecklingen.

OM OSS

Med mer är 30 års erfarenhet av branschen, med en modern maskinpark och en personal med bred kompetens och omfattande erfarenhet ser vi fram emot nya utmaningar

När vi 1988 startade vår verksamhet, handlade det om Ulf Nilsson – företagets grundare – och en ensam grävmaskin. Idag opererar vi med drygt 30 entreprenadmaskiner och våra medarbetare har tillsammans över 200 års erfarenhet av gräv- och entreprenadarbeten!
Företaget grundades
0
Års erfarenhet
0
Anställda
0
(%) Nöjda kunder
100