Kvalitet & miljö

Kvalitets- och miljöarbete är en ständigt pågående process, där både vi själva och myndigheter fortlöpande höjer ribban. Men det handlar inte om självändamål, utan i längden vinner både vi, våra kunder och miljön på utvecklingen.

Kvalitetsarbete

Kvalitets- och miljöarbete är en ständigt pågående process, där både vi själva och våra beställare ständigt höjer ribban för vad som ska åstadkommas. Det handlar inte om någon form av självändamål, i längden vinner både vi, våra kunder och miljön på utvecklingen.

För varje enskilt entreprenad upprättar vi en projektplan, som även innefattar vårt kvalitetsarbete. Vi upprättar också miljöplan, arbetsmiljöplan. Vid arbeten i  och kring järnvägen upprättas också en Säkerhetsplan.  I vårt kvalitetsarbete utför vi egenkontroller efter våra egna kontrollplaner. 

Alla dokument, inklusive materialprover, tillverkarintyg och liknande, delges kunden och all dokumentation arkiveras på Markentreprenaders kontor.

Intern kvalitetsrevision genomförs regelbundet.

Miljöarbete

Markentreprenader har deltagit i EU-projektet miljöbaserad näringslivsutveckling i Nordens Gröna Bälte, för att skapa en stabil bas för miljöarbetet i vårt företag.
Idag arbetar vi i enlighet med de krav och riktlinjer som anges i  ISO 14001.
 
Vi lägger stort fokus på att vårt miljöarbete ska vara en naturlig del av vår produktion.