Om oss

När vi 1988 startade vår verksamhet, handlade det om Ulf Nilsson – företagets grundare – och en ensam grävmaskin. Idag opererar vi med drygt 30 entreprenadmaskiner och våra medarbetare har tillsammans över 200 års erfarenhet av gräv- och entreprenadarbeten!

Stabilt företag

På Markentreprenader i Östersund har vi ”grävt oss en stabil grund” i vårt marknadsområde. Vi har arbetat upp goda kontakter med pålitliga underentreprenörer och har goda kontakter med myndigheter och andra instanser i regionen. Ekonomiskt har vi sedan länge AAA-kreditvärdighet.

Våra medarbetare

Även om man har en högklassig maskinpark, är det trots allt personerna vid ratt och styrspakar som åstadkommer slutresultatet. På Markentreprenader lägger vi därför
stor vikt vid att anställa välutbildade medarbetare och – något som är lika viktigt – att fortlöpande höja kompetensen genom olika former av vidareutbildningar.

I genomsnitt lägger varje medarbetare minst två dagar om året på utbildning, i vissa fall betydligt mer. Det handlar till största delen om utbildning i ny teknik och nya bestämmelser, till exempel:
  • Säkerhetsutbildning vid Trafikverket
  • Transport av farligt gods, ADR
  • Laser- och GPS-styrning av maskiner
För att kunna arbeta på och vid järnvägsspår har vi specialistkompetenser som elsäkerhetsansvariga, TSM-utbildade och även – för arbete på väg – ett antal som är
utmärkningsansvariga. Att kunna ge våra medarbetare hög kompetens och rätt
behörighet ser vi som en ren investering i företaget.

Serviceanläggning

Basen för verksamheten finns i Krokom utanför Östersund, där vi har vårt kontor. I Änge finns vår över 1 000 kvadratmeter stora och välutrustade serviceanläggning, där vi sköter service och reparationer av våra maskiner.

Vi har en tvättanläggning med olje-avskiljare för maskintvättning och allt miljöfarligt avfall som oljor, filter, trasor, batterier mm sorteras och tas om hand av Lundstams renhållning. Övrigt avfall sopsorteras i olika kärl.Vi eftersträvar att endast köpa in miljömärkta produkter till företaget i största möjliga mån.

Broschyr


Snabba fakta

  • VD: Bengt Olofsson
  • Projekt och kalkyler: Ulf Nilsson
  • Platschefer: Pär Nilsson, Thomas Nilsson
  • Arbetsledare: Mikael Nilsson, Ulf Rehnström
  • Administration: Bengt Olofsson, Daniel Kock
Företaget har sitt kontor i Krokom och verkstad i Jämtlands Änge, Offerdal.

Försäkringar: Maskin- och entreprenad-ansvarsförsäkring, Skandia.
Omsättning ca 40-50 milj. kronor.
Företaget innehar F-skattesedel.

Vi är medlemmar i SAF och ME.

Org nr. 556325-7376

AAA
Markentreprenader i Östersund AB, Forsbergs väg, 835 32 Krokom, Tel: 0640-341 27 Fax: 0640-628 22