Kvalitet & miljö

Kvalitets- och miljöarbete är en ständigt pågående process, där både vi själva och myndigheter fortlöpande höjer ribban. Men det handlar inte om självändamål, utan i längden vinner både vi, våra kunder och miljön på utvecklingen.

Kvalitetsarbete

För varje enskilt arbetsprojekt upprättas en projektplan, som innefattar kontrollplaner, egenkontroll m m. Alla dokument, inklusive materialprover och liknande, delges kunden och all dokumentation arkiveras på Markentreprenaders kontor.

Intern kvalitetsrevision genomförs regelbundet.

Miljöarbete

Markentreprenader har deltagit i EU-projektet miljöbaserad näringslivsutveckling i Nordens Gröna Bälte, för att skapa en stabil bas för miljöarbetet i vårt företag. Det som nu pågår är arbetet mot en certifiering enligt ISO 14001.

Bengt Olofsson, VD

Ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete är något som både vi, våra kunder och miljön tjänar på.
Markentreprenader i Östersund AB, Forsbergs väg, 835 32 Krokom, Tel: 0640-341 27 Fax: 0640-628 22